̸

/ Park hyung jo

ȭ

з

ȫʹб ȭ ,
ȫʹб п а2013     Om_ ׸ (Ȱ, )

ü
2012      _2(ȹ) (û)

              (λƮ)

2011       LOVE 140 (λƮ)

2010       KPFJ (fineart festival. ʸ)
              Art therapy ( gac)

             105 Ʈ (λƮ)

              ƽþ ۰ (ſ)

              ý (ȹ)(۰)